Servicii

Cu o experiență de peste 18 ani în domeniu și un vast portofoliu de clienți, asigur calitate și seriozitate, promptitudine, rapiditate și punctualitate la un preț corect și competitiv, costul fiind mult mai avantajos fără intermediari. Acopăr gama completă de servicii în ceea ce privește limba bulgară, într-o varietate foarte largă de situații și domenii, oferind:

TRADUCERI SIMPLE –  traduceri care nu necesită semnătura și ştampila traducătorului autorizat și pot fi transmise doar prin e-mail.

TRADUCERI AUTORIZATE – traduceri pentru documente care necesită prezența unui traducător autorizat și se livrează pe suport de hârtie cu semnătură și ștampilă.

TRADUCERI LEGALIZATE ȘI APOSTILATE – traduceri de documente pentru care este necesară ștampila și încheierea de legalizare a traducătorului pentru care un notar public certifică autenticitatea specimenului de semnătură al acestuia. Se asigură legalizarea traducerii de către un birou notarial și apostilarea traducerilor legalizate.

SERVICII DE COLAȚIONARE – verificarea și corectarea unor lucrări realizate în prealabil de către alți traducători, livrate, după caz, pe suport de hârtie sau e-mail.

SERVICII DE INTERPRETARIAT – traduceri orale în cadrul unor conferințe sau întruniri cu delegații străine, de tipul:

INTERPRETARE SIMULTANĂse desfășoară în timp real  și este cea mai utilizata formă de interpretariat datorită avantajului de a economisi timp. Interpretul ascultă și traduce simultan din/în ambele limbi, neavând timp pentru pauze, fapt care îi limitează capacitatea de a-și păstra ritmul de traducere. De aceea, acest gen de interpretariat simultan se realizează adesea în prezenta a cel puțin doi interpreți care își stabilesc modalitatea de traducere și își distribuie volumul de tradus pentru a se putea ajuta reciproc. În asemenea cazuri, asigur parteneriatul cu un alt traducator.

INTERPRETARE CONSECUTIVĂinterpretul ascultă şi traduce mesajul vorbitorului apoi îl redă în limba țintă. Această modalitate permite menținerea acurateții traducerii.

CURSURI  DE LIMBA BULGARA sau CURSURI DE LIMBA ROMANA PENTRU BULGARI

 

________________________________________________________________________

» SERVICII | » DESPRE MINE | » DOMENII | » PRETURI | » CONTACT